Κιθαριστικό σύνολο

Το κιθαριστικό σύνολο του Ωδείου λειτουργεί ως πολύπλευρη καλλιτεχνική ομάδα, εκτεινόμενη και εκτός του πυρήνα της κιθάρας σε αυθόρμητους διαλόγους, διαδραστικότητα και -φυσικά- το εκάστοτε είδος χορού που συνδέεται με το είδος μουσικής που παίζουμε. Έτσι, γίνεται κατανοητό, με αφορμή την κιθάρα, το ότι οι τέχνες συναντώνται με κάθε τρόπο.
Τα μέλη του συμμετέχουν συλλογικά στην επιλογή, διαμόρφωση και ενορχήστρωση του κάθε έργου, σύμφωνα με τις γνώσεις και με αφορμή την καθημερινότητά τους.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, πολλές πρόβες είτε αφήνονται στην αυτενέργεια της ομάδας, είτε εξασκούν γενικές μουσικές δεξιότητες (dictee,  αυτοσχεδιασμός, προσέγγιση μουσικών ζητημάτων με αντίστοιχη συζήτηση κ.ά.), έτσι ώστε να αξιοποιείται κάθε αφορμή για τη σύνολη θεώρηση της μουσικής.

 

To τμήμα είναι ανενεργό