Νέα δράση για τους σπουδαστές του Ωδείου 

Αυτό το μήνα: 3 και 6 Ιουνίου
Ωρα: 8:00 μ.μ.
Διάρκεια: 45 λεπτά 
 
Πού πάνε τα "κομμάτια" όταν τα έχουμε μάθει; - Παίζω για άλλους, παίζω με άλλους

Στο πλαίσιο της νέας αυτής δράσης του Ωδείου, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές όλων των επιπέδων σπουδών (ξεκινώντας ακόμα κι από τους αρχάριους μαθητές) να παρουσιάζονται σε μικρές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα. 

Επιδιώκουμε οι μαθητές του Ωδείου μας να παίζουν με άλλους, να παίζουν για άλλους, να παίζουν συνεχώς, έτσι ώστε η μουσική πράξη να δημιουργήσει το κίνητρο για την μουσική κατάκτηση, μέσα σε ένα χώρο ζωντανό, όπου οι μαθητές σε συνεννόηση με τους καθηγητές, να καταφέρουν να μεταδώσουν τη χαρά της μουσικής σε γονείς και φίλους, στους συμμαθητές και τη γειτονιά. Να δημιουργήσουν μια μουσική κοινότητα!